Avís legal i Política de privadesa

INFORMACIÓ LEGAL LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), ACTIU CONSULTORS SL . manifesta que el domini web actiuconsultors.com és propietat d’ ACTIU CONSULTORS SL , amb CIF B-55634760, i domicili a carrer Major, 159 – 43877 Sant Jaume d’Enveja (TARRAGONA).

Que ACTIU CONSULTORS SL consta inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, al tom 2827, llibre 0, full número 89.

ACTIU CONSULTORS SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les vostres pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, ACTIU CONSULTORS SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet d’ ACTIU CONSULTORS SL estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a l’esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ ACTIU CONSULTORS SL poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ACTIU CONSULTORS SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ACTIU CONSULTORS SL De la mateixa manera, es reserva el dret de retirar l’accés al portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, ho fem coneixedor que les vostres dades personals, que podeu facilitar-nos en aquesta web, seran tractades en un fitxer responsabilitat de la mercantil ACTIU CONSULTORS SL , CIF: B-55634760. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades mentre duri la relació contractual.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets daccés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran de fer a carrer Major, 159 – 43877 Sant Jaume d’Enveja (TARRAGONA), o bé, enviant un correu electrònic a info@actiuconsultors.com.

S’informa que també pot presentar una reclamació, si ho considera, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, ho fem coneixedor que les vostres dades personals, que podeu facilitar-nos en aquesta web, seran tractades en un fitxer responsabilitat de la mercantil ACTIU CONSULTORS SL , CIF: B-55634760. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades mentre duri la relació contractual.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets daccés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran de fer a carrer Major, 159 – 43877 Sant Jaume d’Enveja (TARRAGONA), o bé, enviant un correu electrònic a info@actiuconsultors.com.

S’informa que també pot presentar una reclamació, si ho considera, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.