llevar-la-contabilidad

Com portar la comptabilitat d’una empresa?

Assessoria i consultoria | Gestió i finances
/ 09/09/2020
Sens dubte, una de les qüestions més importants per a la supervivència de qualsevol negoci és saber com portar la comptabilitat d’una empresa Aquest article t’interessarà tant si ets un emprenedor preparant la posada en marxa del teu negoci com si la teva empresa ja està en funcionament, però la comptabilitat se t’escapa de les […]

Sens dubte, una de les qüestions més importants per a la supervivència de qualsevol negoci és saber com portar la comptabilitat d’una empresa Aquest article t’interessarà tant si ets un emprenedor preparant la posada en marxa del teu negoci com si la teva empresa ja està en funcionament, però la comptabilitat se t’escapa de les mans o els números no t’encaixen.

Per què la comptabilitat és tan important?

El motiu principal pel qual cal saber com portar la comptabilitat d’una empresa és la presa de decisions. I és que perquè el teu negoci pugui tenir l’èxit que mereix, és fonamental que coneguis tots els moviments econòmics i financers que hi tenen lloc, cosa que et brindarà una informació tan valuosa com conèixer els costos, ingressos i despeses reals de la teva empresa per determinar si és rendible.


Què comptabilitzo i com ho faig?


Per disposar d’informació correcta i a temps real, s’ha de comptabilitzar qualsevol moviment econòmic o operació que realitzi l’empresa, com ara compres, despeses, ingressos, deutes, inversions, moviments bancaris, subvencions, etc. Per portar la comptabilitat d’una empresa, tot ha de quedar ben registrat. I per fer-ho, necessitaràs tres tipus de comptabilitat: financera, pressupostària i analítica.


Comptabilitat financera, pressupostària i analítica: diferències, avantatges i inconvenients


Si et preguntes com portar la comptabilitat d’una empresa, hauràs de combinar aquests tres sistemes


Comptabilitat financera


S’encarrega de sistematitzar la informació de l’activitat econòmica de l’empresa en temps present i al llarg de tot el desenvolupament perquè puguis recopilar, ordenar, registrar i analitzar la situació econòmica i financera de la teva empresa. S’utilitza per a ús intern (disposar d’informació valuosa per avaluar i evolucionar) i ús extern (informació sobre la situació financera sol·licitada per agents externs, com ara el banc, el registre mercantil, els possibles inversors, etc.).
El pla de comptes s’ha d’adaptar a l’operativa de l’empresa per controlar detalladament totes les operacions comptables. A partir de la comptabilitat, s’elaboren el balanç, el compte de resultats i tots els llibres comptables que us serviran, posteriorment, per a la realització de les obligacions fiscals de l’empresa.

Avantatges
• Podràs consultar en qualsevol moment informació sobre els resultats obtinguts durant l’exercici present o anteriors.
• La informació aportada et serà altament útil per a la presa de decisions i per fer estimacions futures (comptabilitat pressupostària).
Inconvenients
• La normativa comptable és extensa i complexa, ja que està vinculada a lleis fiscals com ara l’IVA i l’impost sobre societats.
• El registre d’operacions específiques pot desencadenar errors degut a operacions que, tot i ser simples, tenen un registre comptable complicat, ja que els models de les obligacions fiscals s’han d’emplenar correctament.
• A més, cal saber interpretar el balanç i el compte de resultats.

Comptabilitat pressupostària


Et facilita un sistema de registre per reconèixer comptablement els fets econòmics mitjançant la classificació de partides més o menys específiques, i pot tenir el control integral de la comptabilitat o d’alguns comptes concrets.
Amb la comptabilitat pressupostària estableixes el pressupost general a inicis d’any a partir d’una estimació de les despeses i els ingressos mensuals, cosa que et permet fer un pressupost indirecte dels resultats de l’exercici actual.

Avantatges
• Podràs planificar i tenir més control de l’activitat.
• Podràs reconèixer comptablement els fets econòmics relacionats amb l’execució del pressupost.
• Verificaràs com avança la realitat pel que fa al pressupost establert.
• Detectaràs qualsevol desviació entre el pressupost fixat i la situació real, cosa que et permetrà ajustar l’estratègia i els objectius segons els resultats.
Inconvenients
• Dificultat per confeccionar el pressupost i la planificació que s’adaptin a la realitat de l’empresa.
• Complexitat en la interpretació de les desviacions i el reajustament de l’estratègia i els objectius.

Comptabilitat analítica


També coneguda com a comptabilitat de costos, s’utilitza per a ús intern i serveix per estudiar la manera com es distribueixen els costos i els ingressos d’una empresa per extreure informació interna per millorar la presa de decisions empresarials.
La comptabilitat analítica et permet distribuir els ingressos i les despeses de les diferents línies de negoci, departaments, centres, productes, serveis, etc. i així controlar els costos reals de cada projecte, departament, centre, producte, etc. No cal aplicar aquesta comptabilitat a la totalitat de l’empresa, sinó que es pot adaptar a les necessitats empresarials dels aspectes que es vulguin analitzar.

Avantatges
• T’ajudarà a decidir si és adequat oferir un producte nou o mantenir un producte actual.
• T’ajudarà a avaluar si has de revisar el preu de venda d’un bé o servei.
• Et donarà la clau sobre si has d’invertir en maquinària nova.
• Us permetrà estudiar la viabilitat d’un departament.
• Tindràs coneixement íntegre d’àrees concretes de l’empresa.
• Posseiràs el control detallat de les despeses.
• Podràs detectar deficiències en els processos productius.
• Seràs capaç de millorar la rendibilitat.
• Podràs calcular el cost/hora del treballador.
Inconvenients
• Gran dificultat per establir els criteris per a la distribució dels ingressos i despeses.
• La interpretació de dades és summament complicada.

Conclusió sobre com portar la comptabilitat d’una empresa


Com portar la comptabilitat d’una empresa és imprescindible perquè la teva empresa tingui bona salut econòmica i financera. I perquè el vostre sistema comptable sigui realment funcional, recorda que has de complir dues pautes: combinar els tres tipus de comptabilitat anteriors (financera, pressupostària i analítica) i registrar totes les dades adequadament en temps i forma. D’aquesta manera, tindreu al vostre abast informació molt valuosa per a la bona presa de decisions empresarials.


Necessites una mà experta?


Com portar la comptabilitat duna empresa no és tasca fàcil. Per això, a Actiu Consultors ens posem al teu servei i al de la teva empresa per ajudar-te amb la revisió i organització comptable. Contacta amb nosaltres i t’informarem amb detall i sense compromís!