Condicions d’ús

Se li recomana que llegeixi detingudament les presents Condicions d’Ús per a participar, com a usuari, d’una forma responsable i garantint que es compleixen totes les condicions exposades a continuació.

Per la naturalesa del Lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició d’Usuari una vegada realitzada la sol·licitud per la seva part a ACTIU CONSULTORS S.L.; qui una vegada sol·licitades les dades necessàries, li atorga un nom d’usuari i contrasenya.

Per tant, la citada condició d’USUARI suposa l’adhesió a les Condicions Generals i a la política de privacitat en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al Lloc web.

En registrar-se com a Usuari, declara que les dades són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la seva condició.

ACTIU CONSULTORS S.L., es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals i la política de privacitat. Per això, es recomana a l’Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de notificar-lo immediatament a ACTIU CONSULTORS S.L., perquè procedeixi a la seva modificació immediata; així mateix se l’informa que vostè com a usuari pot modificar en qualsevol moment la seva contrasenya.

Es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius, llevat que es tracti d’imposicions legals i seran d’aplicació 30 dies després de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no hi està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.