Control de gestió y finances

Donem-li una bona salut financera i de gestió

 

El control de gestió i finances és crucial per a controlar paràmetres clau del negoci que t’ajudin a mesurar, analitzar, preveure i prevenir futures desviacions.

En Actiu Consultors posem a la teva disposició la figura professional del controller financer i de gestió per a realitzar un control exhaustiu de les finances del teu negoci, dissenyar estratègies que evitin situacions de crisis i ajudar-te en la presa de decisions correctes.

Amb el control de gestió i finances, aconsegueixes:

  • Rendibilitat
  • Optimització de recursos
  • Major control i benefici possible
  • Tranquil·litat!

El nostre controller t’ajuda

Reducció del cost de finançament

 

Controlem els venciments de les pòlisses de crèdit contractades amb les entitats financeres per a anticipar-nos al seu venciment i negociar el tipus d’interès i les seves condicions. També analitzem els possibles refinançaments de préstecs.

Gaudeix d’una menor pressió financera.

Gestió financera

 

Establim sistemes i un control de costos amb el qual obtenim un diagnòstic i elaborem un pla d’actuació. Entre altres, realitzem la previsió de resultats, l’anàlisi del fons de maniobra i un estudi de la tresoreria de l’empresa.

Millora la rendibilitat econòmica i financera de la teva empresa.

Seguiment periòdic

 

Realitzem el seguiment de la teva empresa mitjançant reunions periòdiques en les quals analitzem amb tu els aspectes del dia a dia.

Detectar millores en la gestió permet establir objectius reals i un pla d’actuació efectiu.

Revisió i organització comptable

 

Analitzem i adaptem el teu sistema comptable a les necessitats de la teva empresa i establim una base fiable per a l’elaboració d’informes.

Disposa d’un sistema que indiqui de manera ràpida i concreta l’estat de la teva empresa per a prendre les decisions oportunes.

Anàlisi d’inversions

 

Estudiem les inversions que tinguis planificades, la seva viabilitat i les seves repercussions en el compte de resultats per a calcular el retorn de la inversió. A més, negociem el teu finançament per a obtenir les millors condicions.

Coneix els possibles riscos i beneficis de la inversió per a saber si la seva realització és convenient.

Gestió de compres i estoc

 

Com a part del control de gestió i finances, instaurem sistemes de control de l’inventari en funció del volum i de les necessitats de la teva empresa per a organitzar els fluxos de compres i millorar la presa de decisions.

Redueix costos, augmenta la rendibilitat i disposa de liquiditat.

Contacta amb nosaltres

Optimitza i millora el rendiment de la teva empresa

 

En Actiu Consultors ajudem a les empreses que treballen amb Sage a millorar el seu rendiment mitjançant la implantació de sistemes de control de gestió i anàlisi de costos.

Gràcies a la nostra col·laboració amb 1PCSNET, podem ajudar-te a millorar el rendiment i qualitat de tots els teus serveis. . Tenim el que necessites per a resoldre les teves necessitats més exigents.

Acreditats amb la certificació professional CCA®

 

En Actiu Consultors estem acreditats amb la certificació professional CCA, Chartered Controller Analyst, el certificat de referència en control de gestió a nivell global.

El certificat va ser creat amb l’objectiu d’establir un conjunt d’estàndards dins del Control de Gestió, tant d’anàlisi, gestió i planificació, com de tècniques i estratègies per a dotar a la figura del Controller de major dimensió, homogeneïtat i transparència en el mercat laboral.

Tracte
pròxim

Contacte
permanent

Assessorament
personalitzat

Gestió
eficaç

Professionals
qualificats

Processos
auditats

Amb un bon control de gestió i finances podràs prendre les decisions encertades

 

Contacta amb nosaltres i t’informarem amb detall i sense compromís!