control de costes

Què cal per tancar l’any comptable i per què és tan important?

Gestió i finances
/ 16/02/2021
Tancar l’any comptable com més aviat millor és el que pots fer per dos motius. El primer, poder anticipar-te i no anar a contrarellotge. El segon, aplicar tot allò après per dissenyar una millor estratègia l’any que entra. Si vols saber què necessites per tancar l’any comptable, aquest article t’interessa. Per què és important tancar […]

Tancar l’any comptable com més aviat millor és el que pots fer per dos motius. El primer, poder anticipar-te i no anar a contrarellotge. El segon, aplicar tot allò après per dissenyar una millor estratègia l’any que entra. Si vols saber què necessites per tancar l’any comptable, aquest article t’interessa.

Per què és important tancar la comptabilitat com més aviat millor?

Tancar l’any comptable com més aviat t’evitarà conseqüències negatives per manca de previsió (saldos dubtosos, resolucions sense clarificar, etc.). Però, a més, està tot el temps perdut que no podràs aprofitar al gener, sumat a l’estrès, ja que l’entrada de l’any està lligada a la presentació dels impostos trimestrals (IVA i IRPF) i les declaracions informatives (models 190, 390 i 347, entre d’altres).
Per tant, tancar l’any comptable de forma primerenca té importants beneficis financers, ja que disposaràs anticipadament d’informació rellevant per a una presa de decisions millor a l’hora de planificar i controlar la teva estratègia.


Què cal per tancar l’any comptable?


I és que, a banda de ser una obligació legal, la comptabilitat és una necessitat estratègica. Totes les dades obtingudes del tancament de la comptabilitat anual, es convertiran en una font d’informació empresarial crucial excel·lent, per la qual cosa, no només és important tancar la comptabilitat en el moment adequat, sinó que igual o més important és fer-ho de forma correcta.


Quina informació bàsica es necessita?

• Resolució d’incidències que segueixin pendents de clarificació: imprescindible per conèixer l’origen d’alguns punts comptables (sobretot quant a moviments bancaris).
• Operacions vinculades: per poder estudiar degudament les operacions realitzades entre l’empresa i els socis, els administradors, els familiars dels socis i els administradors fins al tercer grau, així com empreses del mateix grup empresarial.
• Existències el 31 de desembre: relació d’existències de materials i de treballs en curs valorades a preu de cost o cost de producció. Per això, el seu fort és que al llarg de l’any portis un exhaustiu i correcte control d’existències per estar sempre al dia sobre la realitat de la teva empresa.
• Saldos de cobrament dubtós: indicar l’import dels saldos de clients dels quals dubtis que cobraràs, per dotar la provisió oportuna (són els impagaments superiors a sis mesos, que, per altra banda, també has de saber que es poden gestionar amb per recuperar l’IVA).
• Immobilitzat: baixes d’elements d’immobilitzat que s’hagin pogut produir durant l’exercici (és a dir, tindre controlat l’inventari d’elements d’immobilitzat).

Quina informació extra cal per tancar l’any a la perfecció?

• Revisió de la mida de l’empresa: per tenir en compte els beneficis fiscals aplicables.
• Comprovació de les dades de què disposa l’administració: per revisar-les amb la comptabilitat i evitar requeriments.
• Reclassificació de deutes de llarg a curt termini: i també comprovació del pagament de totes les quotes a temps i liquidació de la quantitat corresponent.
• Realització de les dotacions per amortització de l’exercici de tots els elements existents: comprovar que els imports amortitzats i els pendents d’amortitzar de la comptabilitat quadrin amb les fitxes dels elements, així com revisar si hi ha diferències entre el valor comptable i fiscal per poder fixar els ajustaments necessaris.
• Comprovació dels saldos de proveïdors i clients: per assegurar-te que no quedi res pendent i que els saldos pendents de pagament i cobrament siguin correctes.
• Revisió dels comptes relacionats amb socis i administradors: si aquest compte té saldo deutor o creditor, té conseqüències.
• Comprovació de subvencions: ja siguin de capital (per imputar la part corresponent de l’exercici als resultats) com d’explotació (per verificar que s’hagin declarat amb independència de cobrament).

Conclusió sobre el tancament de l’any comptable

Arribats a aquest punt, potser és una mica aclaparadora la quantitat d’informació i de dades que has de demanar per tancar l’any comptable a temps i de manera correcta. Per això, et recomanem que posis tot això en mans d’un professional expert, la figura professional del controller. En aquest article t’expliquem tres grans avantatges que et proporcionarà el controller financer i de gestió.

Necessites una mà experta?

A Actiu Consultors ens posem a la teva disposició amb la figura professional del nostre controller financer i de gestió. Contacta amb nosaltres i t’informarem amb detall i sense compromís!