Contratar asesoría

Què és una auditoria laboral i per a què serveix?

Assessoria i consultoria
/ 24/08/2021
Si vols saber què és una auditoria laboral, per què es duu a terme aquest procés i com pot ajudar a millorar la teva empresa, aquest article t’interessa. Què és una auditoria laboral? L’auditoria laboral és un procediment que permet a les empreses analitzar i avaluar el compliment de la normativa laboral i de Seguretat […]


Si vols saber què és una auditoria laboral, per què es duu a terme aquest procés i com pot ajudar a millorar la teva empresa, aquest article t’interessa.

Què és una auditoria laboral?

L’auditoria laboral és un procediment que permet a les empreses analitzar i avaluar el compliment de la normativa laboral i de Seguretat Social per conèixer quina és la situació laboral i verificar si està complint la legislació. Es tracta d´un dels millors recursos per saber exactament quin és el grau de compliment de la normativa laboral i de Seguretat Social dins de l’empresa.
És un procés voluntari, ja que no hi ha cap mena d’obligació legal que obligui les empreses a dur-la a terme. Per tant, de forma general, l’auditoria laboral la fan aquelles empreses que realment volen cuidar amb atenció la normativa.


Per fer una auditoria laboral, cal aportar tota la documentació requerida (contractes, nòmines, etc.) a l’auditor laboral, un professional titulat, amb experiència i totalment independent a l’empresa per garantir la total transparència i objectivitat del procés. L’auditor revisarà tota la informació rebuda i elaborarà un informe final amb les conclusions i les possibles incidències perquè l’empresa les pugui esmenar.


Per què serveix l’auditoria laboral?

L’objectiu principal de l’auditoria laboral és verificar si l’organització respecta la llei en matèria laboral (contractació, Seguretat Social, salaris, salut i seguretat laboral, etc.). Sigui una empresa gran o petita, la informació que ofereix l’auditoria és altament valuosa i resulta molt pràctica per a:


• Conéixer el grau de compliment de la llei
• Esmenar qualsevol incidència detectada
• Evitar sancions administratives en una inspecció de treball
• La presa de decisions
• Millorar l’ambient a l’empresa
• Resoldre i evitar conflictes laborals
• Conéixer la situació d’un negoci que es vulgui comprar, fusionar o absorbir


Conclusió sobre què és una auditoria laboral i per a què serveix

Després de veure a grans trets què és una auditoria laboral, podem afirmar que és un procés de verificació molt útil, ja que t’informa sobre l’estat de compliment de la legislació a la teva empresa, i et brinda dades valuoses per millorar la presa de decisions . Així que, encara que es tracti d’un procediment voluntari, si vols assegurar-te que tot està en ordre a la teva empresa, és molt recomanable que demanis una auditoria laboral.


Primera reunió gratuïta i sense compromís!


Necessites una mà experta? A Actiu Consultors ens ocupem de tot.